názov diela: Druhý život
motív: Abstrakcia
technika: Tempera
rok výroby: 1998
cena: 135,00 €
rozmery: 42 x 30 cm
poznámka: autor Bence Alexander ml. material: tempera

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora