názov diela: Stratený svet
motív: Abstrakcia
technika: Olej
rok výroby: 1998
cena: 2 028,00 €
rozmery: 74 x 70 cm
poznámka: autor: Alexander Bence ml technika. olej na plátne

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora