názov diela: Nesmrteľný 7 svet.
motív: Abstrakcia
technika: Perokresba
rok výroby: 2001
cena: 733,20 €
rozmery: 48 x 32 cm
poznámka: autor: Alexander Bence ml.

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora