názov diela: Spomienky
motív: Akt
technika: Kresba
rok výroby: 2006
cena: 627,75 €
rozmery: 30 x 21 cm
poznámka: technika:kresba uhlíkom autor:akad.soch. Benceová Oľga

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora