Spolupráca

Dovoľujem si  Vám ponúknuť  prezentáciu Vašich diel v  online galérii:

www.predajobrazov.sk, www.predaj-obrazov.sk www.obrazy.sk, www.prodejobrazu.cz, www.prodej-obrazu.cz, www.fotografie.sk

Naša spoločnosť sa zaoberá od roku 2006 online predajom umeleckých diel. Hlavným cieľom tejto spolupráce je  prehĺbiť všeobecnú znalosť súčasnej výtvarnej, sochárskej a fotografickej tvorby na Slovensku, v Čechách a iných krajinách. Súčasná slovenská výtvarná tvorba ponúka nesmierne množstvo nevšedných umeleckých zážitkov, no širokej verejnosti je pomerne neznáma. Jedinou formou prezentácie sú klasické galérie a vernisáže, ktoré navždy ostanú najkrajšími spôsobmi zoznamovania verejnosti s umeleckými dielami. Internetové galérie predstavujú popri nich ďalší účinný spôsob. V prvom rade je dôležité uvedomiť si skutočnosť, že v mnohých menších mestách sú galérie príliš malé a vernisáže sa uskutočňujú, len zriedka. Veľká časť slovenskej verejnosti tak prakticky k súčasnej umeleckej tvorbe nemá prístup. Väčšie mestá ako Bratislava síce ponúkajú pomerne dobré možnosti vidieť kvalitné umelecké diela, no na druhej strane umiestnenie obrazov, sôch alebo fotografií je v mnohých prípadoch a pre mnohých vynikajúcich umelcov veľmi nákladným spôsobom prezentácie.

Z analýz internetového predaja vyplýva skutočnosť, že najväčšia skupina zákazníkov nakupuje v doobedňajších hod. od 9.00 do 11.00 (v práci) a vo večerných hodinách od 21.00 do 23.00 hod. Je to čas, keď sú galérie zatvorené, ľudia sú doma, majú čas v kľude   uvažovať. A navyše nemusia byť obyvateľmi mesta, kde umelec práve vystavuje. Internetová sieť pokrýva rovnomerne celé územie Slovenska a je prístupná komukoľvek. Internet je médium s najširšou tematickou škálou a stáva sa v súčasnosti čoraz viac populárnym a dostupným. Budúcnosť tohto média je jednoznačne pozitívna a to nie len u nás, ale na celom svete. Je preto veľmi výhodné pridať sa do dobre rozbehnutého vlaku a mať prospech z jeho rýchlej jazdy. Prevádzka internetovej galérie je ideálnym spojením možností internetu a prezentácie výtvarného umenia tak po technickej ako aj obchodnej stránke, z toho pre samotného autora vyplývajú nasledovné výhody:

  • Nízke náklady na udržiavanie stálej expozície, prístupná 365 dní v roku 24 hodín denne, iba 25,-Eur / mesačne. Poplatok za prezentáciu je 300,-Eur ročne + provízia z predaja diela.
  • Možnosť predaja Vášho diela v iných galériách, obchodoch, alebo na výstavách
  • Neobmedzené množstvo: Až 100 kusov Vašich umeleckých diel naraz môžte vystavovať 24 hodín denne a 365 dní v roku.
  • Atraktívna cieľová skupina – denná návštevnosť všetkých stránok je vyše 300 ľudí denne
  • Zviditeľnite sa viac – umelcom pomáhame s prezentáciou a zákazníkom ponúkame hodnoty
  • Rozbehnite svoj vlastný biznis –  robte to čo vás baví a my Vám pomôžeme sa zviditeľniť  na SR aj ČR

Medzi partnerov nášho projektu patria mnohí významní Slovenskí a Českí výtvarní umelci ako napríklad: Vanek Imrich, Hlavatý Ján,  Miroslav Houšť,  Snopková Ladislava,  Brogyanyi Daniel, Bubán Stanislav, Dubay Orest ml. Kulisev Filip, Djuračka Martin, Guldan Fero, Sedlák Standa, Schmida Ľubomír, Kocák Pietrocelli, Sýkora Jaro atď.

S úctou Ján Čonka, riaditeľ reklamnej agentúry Reinpro Bratislava spol s.r.o.

Mám záujem zaslať ponuku na prezentáciu mojich diel

Fotografie diel na ukážku, 5-10ks (pomocou CTRL môžete označiť viacero súborov naraz)