O nás

Milí priatelia,

vítame Vás na našom portáli venovanému umeniu.
Ak máte radi umenie, obrazy, sochy, fotografie alebo hľadáte niečo na pohladenie duše, ste srdečne vítaní. Na stránke Vám chceme predstaviť obrazy súčasných slovenských umelcov, portréty, akty, obrazy, zátišia, kytice, krajiny, ilustrácie, rôzne grafiky, sochy, fotografie, ale aj moderné abstraktné umenie a počítačovú grafiku. Nájdete si tu takisto novinky, články, informácie o výstavách, užívateľské fórum. Kvalitné obrazy zaradené v kategóriách. V sekcii inzercia je možnosť pridať rôzne inzeráty, ale aj ponúknuť vlastné obrazy.

Obrazy sú konkrétnym, alebo abstraktným vyjadrením vnemov okolitého sveta a výborným doplnkom k dnešným (nie len) moderným zariadeniam bytov, domov, kancelárií,
Originálne obrazy sa môžu stať dôstojným doplnkom, Vášho interiéru. Nábytok nie je všetko, dbajte na detaily a poohľiadnite sa po doplnkoch,
Každý obraz je originál a takýmto spôsobom Vám ponúkame jedinečnú investíciu do umenia. Investovať možno aj pre potešenie. Takáto investícia je potom užitočná trojako – prináša emócie, uchováva hodnotu a podporíte slovenského umelca.
Súčasná slovenská výtvarná tvorba ponúka nesmierne množstvo nevšedných umeleckých zážitkov, no širokej verejnosti je pomerne neznáma. Jedinou formou prezentácie sú klasické galérie a vernisáže, ktoré navždy ostanú najkrajšími spôsobmi zoznamovania verejnosti s umeleckými dielami. Internetové galérie predstavujú popri nich ďalší účinný spôsob. V súčasnosti ponúkame spoluprácu maliarom, sochárom, grafikom a fotografom v oblasti internetového obchodu a to prezentáciou Vašich diel na našich stránkach. Hlavným cieľom tejto spolupráce je prehĺbiť všeobecnú znalosť súčasnej výtvarnej, sochárskej a fotografickej tvorby na Slovensku, v Čechách a iných krajinách.

Prajeme Vám pekný umelecký zážitok vo výstavných priestoroch našej virtuálnej galérie. V súčasnosti ponúkame spoluprácu v oblasti internetovej reklamy a internetového obchodu. Hlavným cieľom tejto spolupráce je prehĺbiť všeobecnú znalosť súčasnej výtvarnej, sochárskej a fotografickej tvorby na Slovensku, v Čechách a iných krajinách.

Prezentácia Vašich obrazov, fotografií a diel.

Súčasná slovenská výtvarná tvorba ponúka nesmierne množstvo nevšedných umeleckých zážitkov no širokej verejnosti je pomerne neznáma. Jedinou formou prezentácie sú klasické galérie a vernisáže, ktoré navždy ostanú najkrajšími spôsobmi zoznamovania verejnosti s umením. Internetová galéria predstavuje popri nich ďalší účinný spôsob.

V prvom rade je dôležité uvedomiť si skutočnosť, že v mnohých menších mestách sú galérie príliš malé a vernisáže sa uskutočňujú len zriedka. Veľká časť slovenskej verejnosti tak prakticky k súčasnej umeleckej tvorbe nemá prístup. Väčšie mestá ako Bratislava síce ponúkajú pomerne dobré možnosti vidieť kvalitné umelecké diela, no na druhej strane umiestnenie obrazov, sôch alebo fotografií je v mnohých prípadoch a pre mnohých vynikajúcich umelcov veľmi nákladným spôsobom prezentácie.

Z analýz internetového predaja vyplýva skutočnosť, že najväčšia skupina zákazníkov nakupuje v do obedňajších hod. od 9.00 do 11.00 (v práci) a vo večerných hodinách od 21.00 do 23.00 hod. Je to čas, keď sú galérie zatvorené, ľudia sú doma, majú čas v kľude uvažovať. A navyše nemusia byť obyvateľmi mesta, kde umelec zrovna vystavuje. Internetová sieť pokrýva rovnomerne celé územie Slovenska a je prístupná komukoľvek.

Internet je médium s najširšou tematickou škálou a stáva sa v súčasnosti čoraz viac populárnym a dostupným. Budúcnosť tohto média je jednoznačne pozitívna a to nie len u nás, ale na celom svete. Je preto veľmi výhodné pridať sa do dobre rozbehnutého vlaku a mať prospech z jeho rýchlej jazdy. Prevádzka internetovej galérie je ideálnym spojením možností internetu a prezentácie výtvarného umenia tak po technickej ako aj obchodnej stránke. Systém internetovej galérie spojenej s predajom spočíva v jednoduchej spolupráci medzi umelcom, reklamnou agentúrou a kupujúcim.

Prezentácia umeleckých diel je spoplatnená sumou 25,- € mesačne, za každých 50 fotografií – umeleckých diel, ku ktorým je pripojený názov diela, rozmer a cena. Životopis a fotografiu autora s obrazmi v elektronickej forme.

Záujemca o kúpu výtvarného diela sa kontaktuje priamo na našu agentúru tým, že vyplní objednávku, ktorú pošle elektronickou formou. Agentúra, po tom čo u autora overí, či je jeho dielo stále na predaj, predaj realizuje tak, že inkasuje zaplatenú cenu, v ktorej je zahrnutá 25%  – 50% provízia z predaja. Finančná čiastka po odpočítaní predmetnej provízie sa bez meškania zašle na účet, alebo k rukám autora. Autor po prijatí ceny za dielo zašle kuriérskou službou obraz agentúre Reinpro Bratislava spol s.r.o., ktorá na vlastnú zodpovednosť dielo dopraví ku kupujúcemu.

Všetky peňažné a vecné záväzky sú zmluvne upravené. Právne vyjadrenie zmluvných vzťahov zabezpečuje agentúra Reinpro Bratislava spol s.r.o.na vlastné náklady.

Chceme Vám pripomenúť, že Slovensko je súčasťou Európskej únie a to znamená, že trh sa rozrastá o zahraničných obdivovateľov Vašich umeleckých diel, ktoré sú, ako sami viete, v krajinách EÚ niekoľkonásobne drahšie. Spoločnosť Reinpro Bratislava spol s.r.o. zabezpečí reklamu domény www.predajobrazov.sk aj v zahraničí.

Medzi partnerov nášho projektu patria mnohí významní slovenskí výtvarní umelci ako napríklad: Brogyanyi Daniel, Bubán Stanislav, Djuračka Martin, Dubay Orest ml., Guldan Fero, Kulisev Filip, Polansky Robert, Sedlák Standa, Schmida Ľubomír, Snopková Ladislava  a další.

Naším podnikateľským zámerom je vytvoriť partnerské vzťahy, z ktorých budú mať dlhodobý prospech všetky zúčastnené strany. Nejde nám len o dosiahnutie zisku, ale aj o naplnenie základnej myšlienky projektu – sprístupniť prácu slovenskej umeleckej obce širokej verejnosti doma i za hranicami našej krajiny.

S úctou Ján Čonka
riaditeľ reklamnej agentúry REINPRO spol s.r.o.

Obchodné podmienky a súhlas spracovania osobných údajov: CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vážení zákazníci, veľmi si vážime Vašu dôveru a chceme Vás ubezpečiť o ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným  nakladaním venujeme maximálnu pozornosť.  Vaše objednávky, osobné údaje a dáta, ktoré zadávate pre uskutočnenie objednávky, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami  a to tak pri prenose údajov, ako aj pri ich ukladaní na naše servery.  Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zákonom 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Na našich stránkach sú osobné údaje zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu. Teraz sa Vám pokúsime poskytnúť čo možno najpodrobnejší prehľad o tom, čo sa u nás s Vašimi údajmi deje. Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo. V žiadnom prípade neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím  stranám (okrem  rozsahu potrebného na doručenie  tovaru). Osobné údaje sú uložené  v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu. Všetci pracovníci internetovej galérie: predajobrazov.sk , prodejobrazu.cz  ktorí prídu  do styku s Vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi. Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky a to: meno, priezvisko, adresa, mail, telefónne číslo a meno hlavného počítača (IP adresa). Nezasielame žiadne emaily.  Pri kúpe umeleckého diela, nieje  potrebne zriadiť účet a náš portál nevyžaduje  zriadenie  žiadneho  e- konta. To preto, aby sme obchod úplne zjednodušili.

Informácie v zmysle ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Reinpro Bratislava spol. s r. o.

IČO: 5030 5581 DIČ: 2120 311 479  so sídlom Bebravská 8, 821 07 Bratislava, Slovenská republika spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. Vložka číslo: 112439/B. Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.predajobrazov.sk a www.prodejobrazu.cz Vyplnením a odoslaním objednávky automaticky poskytujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.