názov diela: Spln
motív: Abstrakcia
technika: Olej
rok výroby: 2007
cena: 1 207,70 €
rozmery: 72 x 93 cm
poznámka: autor: Alexander Bence ml. technika: olejomaľba+zlato na fínskom kartóne

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora