názov diela: Láska
motív: Akt
technika: Relief
rok výroby: 2000
cena: 1 985,10 €
rozmery: 83 x 50 cm
poznámka: autor:akad.soch. Benceová Oľga material: keramika, maľba na drevo

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora