názov diela: Anjel strážny
motív: Zrkadlo
rok výroby: 2004
cena: 313,20 €
rozmery: 28 x 25 cm
poznámka: autor:akad.soch. Benceová Oľga

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora