názov diela: Anjel v súmraku
motív: Akt
technika: Pastel
rok výroby: 2007
cena: 906,10 €
rozmery: 30 x 34 cm
poznámka: autor: akad.soch. Benceová Oľga technika: pastel na kartóne

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora