názov diela: Útek od reality
motív: Abstrakcia
technika: Pastel
rok výroby: 2001
cena: 1 812,20 €
rozmery: 88 x 72 cm
poznámka: autor: Bence Alexander ml. materiál: francúzky kartón

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora