názov diela: Cassiel
motív: Abstrakcia
technika: Pastel
rok výroby: 2002
cena: 1 207,70 €
rozmery: 55 x 42 cm
poznámka: autor: Alexander Bence ml.

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora