Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvorivej činnosti aj v rámci firmy BENCE PROFART konkrétne objednávky z rôznych oblastí výtvarného umenia.

 • zabezpečuje odborné a vedecké posúdenie výtvarných návrhov
 • spracuváva umelecké artefakty /realistickými, symbolickými, abstraktnými ,formovo - výrazovými prostriedkami/
 • zaručuje vysokú profesionálnu úroveň realizácie v rôznych klasických aj novodobých materiáloch / bronz, kameň, drevo, sklo, keramika, oceľ, plasty/ a v ich kombináciach, vrátane využitia počítačovej techniky, v rozmeroch podľa potreby a požiadaviek
 • navrhuje komplexné architektonické riešenie /bezprostredného aj širšieho okolia umeleckého artefaktu . v interiéri aj exteriéri
 1. Pamätníky
  • Vrátane architektonického riešenia s okolím
 2. Busty
  • Podobne ako pamätníky pre interiér a exteriér
 3. Reliéfy
  • Portrétne, figurálne, dekoratívne
 4. Plastika
  • parková a dekoratívna
 5. Fontány
  • Klasické, kinetické, taktiež so zvukovými a svetelnými efektami
 6. Kinetické objekty
  • Svojím pohybom vytvárajú variabilné kompozície a formy
 7. Mozaiky
  • aj v kombinácii s vytrážou prípadne inými druhmi vývamých diel (s fontánou, reliéfom apod.)
 8. Interiéry
  • ako obradné siene, recepcie, bary a pod.
 9. Sakrálne objekty
  • Kostolný mobiliár, sochy svätcov, osvetľovacie telesá a iné
 10. Projekty náhrobkov
  • vrátane realizácie, originálne riešenie prispôsobené individualite zosnulého
 11. Všeobecný design
  • osvetlovacie telesá, lavičky, ozdobné ploty, zábradlia, vlajkové stožiare, schodiská,kvetinové nádoby, ozdobné smetné nádoby do parku apod.
 12. Keramika
  • Dekoratívna a úžitková
 13. Firemné znaky
  • vlastné návrhy a riešenia, aj zhotovené podla vzoru, určené ako pútač pred budovu firmy, na fasádu, pri ceste, do interiéru prípadne do reprezentačného priestoru a pod.
 14. Medaily a plakety
  • Jubilejné, firemné a pod.
 15. Šperky
  • solitéry a komplety v kombinácii s polodrahokamami a drahými kameňmi
 16. Miniatúry
  • z rôznych kovov, drahých kameňov, mušlí, drahého dreva, kostí, keramiky a iných materiálov
 17. Upomienkové predmety
  • podla požiadaviek na rôzne témy
 18. Reštaurovanie
  • hnuteľných aj nehnuteľných pamiatok, sôch a iných predmetov
 19. Konzultačná činnosť
  • v oblasti syntézy architektúry a výtvarného umenia a pri projektovaní malieb a plastík ako súčasti exteriérov a interiérov
 20. Pedagogická činnosť
  • v širokej oblasti výtvarného umenia a jeho syntézy s architektúrou.
   STUDIO GALLERY BENCE PROFART okrem vlastnej tvorby ponúka možnosť individuálnej výučby sochárstva pre nevidiacich, kurzy výtvarného umenia pod vedením akademického sochára ALEXANDRA BENCE.

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora