názov diela: Exotika
motív: Abstrakcia
technika: Olej
rok výroby: 2002
cena: 949,00 €
rozmery: 48 x 32 cm
poznámka: autor: Alexander Bence ml. technika. olej na kartóne

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora