názov diela: Túžba
motív: Akt
technika: Socha
rok výroby: 2007
cena: 627,75 €
rozmery: 19 x 12 x 8 cm
poznámka: autor: akad.soch. Benceová Oľga materiál: keramika, kameň

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora