motív: Abstrakcia
technika: Kombinovaná
rok výroby: 2007
cena: 52 280,00 €
rozmery: 90 x 195 cm
poznámka: akad.soch. Alexander Bence Csc

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora