motív: Abstrakcia
technika: Tempera
rok výroby: 2003
cena: 1 121,90 €
rozmery: 64 x 48 cm
poznámka: autor: Alexander Bence ml.

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora