názov diela: Úcta Jana Pavla
technika: Socha
rok výroby: 2004
cena: 4 617,60 €
rozmery: 50 x 30 x 20 cm
poznámka: autor: akad.soch. Benceová Oľga materiál: kolorovaná keramika, kameň

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora