rok výroby: 2005
cena: 991,90 €
rozmery: 28 x 15 x 10 cm
poznámka: autor: akad.soch. Benceová Oľga materiál: patinovaná keramika, kameň

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora