názov diela: Osudové jablko
motív: Akt
technika: Socha
rok výroby: 2006
cena: 2 761,20 €
rozmery: 44 x 40 x 22 cm
poznámka: autor: akad.soch. Benceová Oľga materiál: glazovaná keramika, zrkadlo

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora