názov diela: Môj anjel
motív: Akt
technika: Kombinovaná
rok výroby: 2007
cena: 1 812,20 €
rozmery: 45 x 66 cm
poznámka: autor: Benceová Oľga

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora