názov diela: Túžba
motív: Akt
technika: Kresba sépia
rok výroby: 1995
cena: 1 380,60 €
rozmery: 50 x 65 cm
poznámka: technika:kresba autor:akad.soch. Benceová Oľga

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora