technika: Olej
rok výroby: 1998
cena: 4 962,10 €
rozmery: 102 x 73 cm
poznámka: technika:olej na fínskom kartóne autor:akad.soch. Benceová Oľga

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora