názov diela: Rodina
motív: Portrét
technika: Kresba sépia
rok výroby: 1998
cena: 156,60 €
rozmery: 42 x 30 cm
poznámka: autor:Bence Alexander ml. material:sepia, rudka,retus, francuzsky papier

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora