názov diela: Aloha VI:
motív: Abstrakcia
technika: Pastel
rok výroby: 1998
cena: 291,60 €
rozmery: 42 x 30 cm
poznámka: autor: Bence Alexander ml. material: pastel, francuzsky papier

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora