názov diela: Busta černošky
motív: Akt
rok výroby: 2007
cena: 537,30 €
rozmery: 23 x 12 x 12 cm
poznámka: autor: akad.soch. Benceová Oľga materiál: patinovaná keramika

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora