názov diela: Zuzanino láskanie
technika: Socha
rok výroby: 2006
cena: 1 294,80 €
rozmery: 24 x 15 x 22 cm
poznámka: autor: Benceová Oľga materiál: glazovaná keramika, kameň

Bence Profart

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvor...
Pokračovanie...

Diela autora