Autori podľa priezviska:

Zoznam autorov podľa písmena "P"

Pauko Peter

OSOBNÉ ÚDAJE Meno: Mgr. Peter Pauko Dátum narodenia: 22.6. 1982 VZDELANIE 09/2001 - 05/2006 UKF Nitra, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: výtvarná výchova pod vedením Karola Barona a Roberta Bielika PRAX 09/2004 - doteraz Pedagóg výtvarnej výchovy na SZUŠ Piaristická 2, Nitra VÝSTAVNÁ ČINOSŤ www.pauko.sk 12/2008 Kolektívna výstava ...
Pokračovanie...

Perfecký Boris

Boris Perfecký, narodený 12.10.1977 v Bratislave, je potomkom ukrajinského emigranta prof. Jevgenija Julianoviča Perfeckého, ktorý v rokoch 1921 až 1947 pôsobil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Výtvarná cesta Borisa Perfeckého sa začala na ĽŠU a pokračovala štúdiom na ŠÚV v Bratislave, kde študoval najskôr odbor Výstavníctvo a neskôr grafiku, čo viac vyhov...
Pokračovanie...

Perfecký Milan

Žijem v Bratislave. Som amatér, ktorý si ohmatal ešte klasickú ČB fotografiu v časoch svojho dospievania. K fotografii som sa vrátil po niekoľkých rokoch pauzy, ktorú vypĺňala rodina a iné „starosti“. Táto záľuba mi dnes zapĺňa pomerne veľa voľného času ale aj obohacuje moje nazeranie na svet. Začal som digitálnym Olympusom UZ, ktorý vystriedala Minolta A200, zrkadlovka Canon 40D a skončil som ...
Pokračovanie...

Pivovarníková Jana

Jana Pivovarníková sa narodila 3. marca 1949 v Bratislave. V rokoch 1964-68 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, na oddelení grafiky. V štúdiu pokračovala na Filozofickej fakulte UK, odbor dejiny umenia, kde absolvovala r. 1974. Cestu k maliarskej tvorbe otvára kresba. Najčastejšie rieši tému hlavy v mnohých variáciách. Poukazuje na úsilie o uchopenie čist&eac...
Pokračovanie...

Ondrej Pješčak

Narodil som sa 22.októbra 1968, v malom mestečku pod Belianskými Tatrami, v Spišskej Belej. V osemdesiatych rokoch som nemal toľko sťastia študovať výtvarníctvo. Začiatkom 90 rokov som naštevoval akademického maliara Jozefa Pintera, 6 rokov štúdia ma nasmerovalo správnym smerom, ale až v roku 2004 nastal ten správny čas presadiť svoj štýl. Moja tvorba obsahuje šerosvit, zátišia,...
Pokračovanie...

Polansky Robert

V 70. a 80. rokoch 20. storočia vstupuje ako mladý adept umenia na slovenskú výtvarnú scénu. V týchto rokoch sa stretáva a komunikuje s viacerými konceptuálnymi umelcami. Robert Polansky vo svojich dielach vraví o subjektívnom prežití duchovnej i materiálnej podstaty bytia, zdanlivo jednoduchých, ale vypovedajúcich o objektívnych zákonitostiach princípov harmónie. Autor kladie vo svojich prácach veľký dôraz na farebnosť – kontrastnú, výbušnú, ale súčasne citlivo vyváženú v tom-ktorom námete. K...
Pokračovanie...

Prušková Jana

Jana Prušková – akademická maliarka 27.3.1957 sa narodila v Malackách 1976-1982 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafického dizajnu. V roku 1978 absolvovala študijnú cestu po Taliansku (Rím, Neapol, Florencia, Benátky) ... žije v Bratislave, venuje sa komornej maľbe, ilustrácii a grafickému dizajnu, je členkou Slovenskej výtvarnej...
Pokračovanie...