Autori podľa priezviska:

Zoznam autorov podľa písmena "D"

Daniš Dušan

"Silu svojho diela nezakladám na tom, že viem kresliť alebo maľovať.To vedia mnohí. Ale dôležitejšie je že vidím jasnejšie,cítim hlbšie a som oveľa otvorenejší,než sú tí druhí..." Nar: 4.11.1954 vo Zvolene. Absolvoval SUPŠ Bratislava člen International Art Horizons New York. Prostredníctvom Arte Studio Pesaresi- Taliansko vystavoval: Praha, Nűrnberg, Regensburg, Ancona, Firenze, Roma, Mil...
Pokračovanie...

Dia Peter

Narodil som sa 20. Jula 1978 v Košiciach no celý život žijem v Prešove. Už od ranného detstva som mal sklony k umeniu a kresleniu, no život ma z čisté umeleckej drahý odklonil úplné iným smerom. Aj keď som sa zúčastňoval mnohých súťaži nemám umelecké vzdelanie a úroveň na akej som dnes som získal rokmi zbierania vlastných skúsenosti a chyb pri kreslení mojich prv&y...
Pokračovanie...

Djuračka Martin

Je profesionálnym maliarom, výtvarníkom. Narodil sa v Bratislave. Vyštudoval Fakultu architektúry na SVŠT v Bratislave. Pochádza z rodiny popredného slovenského maliara a grafika Antona Djuračku, známeho z nezabudnuteľných kresieb a malieb slovenských hradov a zámkov, od narodenia ktorého uplynulo nedávno 100 rokov. Umelecké prostredie, v ktorom Martin Djuračka vyrastal malo vplyv na j...
Pokračovanie...

Orest Dubay ml.

Akademický maliar Dubay Orest ml. sa narodil v Bratislave 13. apríla 1954. Tu študoval na Vysokej škole výtvarných umení odbor reštaurovanie u prof. Karla Veselého. Po ukončení štúdií sa venuje autorskej serigrafií, reštaurovaniu a tvorbe do architektúry. Od konca 80-tych sa systematicky venuje olejomaľbe, kde rozvíja prvky používané v grafike, neobmedzovaný pôvodnou technikou. V tom čase ho zaujali aj nové možnosti počítačovej grafiky. Spočiatku sú to čiernobiele kompozície kombinované so sieť...
Pokračovanie...

Dubay Orest st.

  prof. Orest Dubay * 15. augusta 1919 vo Vyšnej Poľane,  + 2.októbra 2005 v Bratislave,  1939-43 štúdium na Oddelení kreslenia a maľovania na SVŠT v Bratislave, prof. J.Mudroch, M. Benka, M. Schurmann,  1949-84 pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave,  1962 - habilitoval na docenta,  1964 - menovaný za čestného člena Accademia Fiorentina delle arti del ...
Pokračovanie...

Dubayová Ruth

Akademická maliarka Ruth Dubayová sa narodila 20. septembra 1954 v Bratislave. V rokoch 1973-79 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije v Bratislave a venuje sa olejomaľbe s prevažujúcou tematikou rodiny a detí. Neskôr od polovice 80 - tych rokov sa programovo venuje pastelu a krajinomaľbe.Vytvára neopakovateľné farebné variácie krajiny z okolia Banskej Štiavnice. Nobles...
Pokračovanie...