Autori podľa priezviska:

Zoznam autorov podľa písmena "D"

Bubán Stanislav © / LITA 2019

Narodil sa 5. mája 1961 v Sečovciach. 1980 - 1986 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie monumentálnej maľby (doc. J. Kresila, prof. E. Lehotská). Od roku 1995 pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 1996 získal cenu Ex Aequo na XIII. Trienále súčasnej slovenskej grafiky, Štátna galéria, Banská Bystrica. Od ro...
Pokračovanie...