Perfecký Boris

Boris Perfecký, narodený 12.10.1977 v Bratislave, je potomkom ukrajinského emigranta prof. Jevgenija Julianoviča Perfeckého, ktorý v rokoch 1921 až 1947 pôsobil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Výtvarná cesta Borisa Perfeckého sa začala na ĽŠU a pokračovala štúdiom na ŠÚV v Bratislave, kde študoval najskôr odbor Výstavníctvo a neskôr grafiku, čo viac vyhovovalo jeho výtvarnému cíteniu. Vysokoškolské štúdium začal na Filozofickej fakulte v Bratislave odborom Veda o výtvarnom umení. Po roku štúdia však cítil, že ho čoraz viac priťahuje túžba po tvorivej výtvarnej činnosti, a tak sa rozhodol pre štúdium na VŠVU. To sa mu aj podarilo a u prof. Rudolfa Sikoru začal študovať v roku 1998 maľbu. Neskôr prešiel pod umelecké vedenie prof. Jána Bergera.

V roku 2002 vystavoval svoje práce, spolu s niekoľkými spolužiakmi v Dome kultúry Ružinov v Bratislave pod názvom „Sami sebe“. Prvú samostatnú výstavu mu zrealizoval po jeho smrti prof. Ján Berger, spolu s Markom Vrzgulom a niekoľkými spolužiakmi v Pálffyho paláci na Zámockej ul. v Bratislave.

Okrem vzťahu k umeniu mal ešte jednu veľkú lásku a tou bola príroda vo všetkých jej farbách a metamorfózach. Často v nej hľadal pokoj a inšpiráciu. V poslednom roku svojho života sa pridal ku skupine ľudí podobného zmýšľania a začal s ňou absolvovať výlety do prírody za účelom skalolezectva. Táto láska sa mu stala však osudnou. Dňa 7.8.2004 tragicky zahynul vo veku 26 rokov pri zlaňovaní skalného brala na hrade Pajštún.

Dňa 8. januára 2006 bol Boris Perfecký prijatý in memoriam za čestného člena UMELECKEJ BESEDY SLOVENSKEJ, ktorej t.č. predsedá akademický maliar Zdeno Horecký - www.artslovakia.sk

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora