Pauko Peter

OSOBNÉ ÚDAJE

Meno: Mgr. Peter Pauko
Dátum narodenia: 22.6. 1982

VZDELANIE

09/2001 - 05/2006 UKF Nitra, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: výtvarná výchova pod vedením Karola Barona a Roberta Bielika

PRAX

09/2004 - doteraz Pedagóg výtvarnej výchovy na SZUŠ Piaristická 2, Nitra

VÝSTAVNÁ ČINOSŤ

www.pauko.sk

  • 12/2008 Kolektívna výstava , Galéria CREON, Šaľa
  • 10/2008 Maľba, Style Caffe, Nitra
  • 09/2008 Konfrontácie, Nitrianska galéria, Nitra
  • 03/2008 Maľba, Galéria Akcent, Nitra
  • 12/2006 Výstav spolku BEČICA, Nitrianska galéria, Nitra
  • 06/2006 PeterPauko – MaryJane , Galéria Akcent, Nitra
  • 05/2006 Diplom, Nitrianska galéria, Nitra
  • 05/2005 Prvá výstav spolku BEČICA, Záhrada Jesenského ulica, Nitra
  • 04/2002 Spektrum, Krajské osvetové centrum, Nitra - víťaz krajského kola
  • 2002-2007 Účasť na sympóziach učiteľov V.v., Budmerická krajina


PEDAGOGICKÁ ČINOSŤ

www.ateliermedea.sk

O AUTOROVY

Jeho umenie by sme mohli začleniť do expresionistických malieb. Avšak pocit akejsi úzkosti, ktorou bol charakteristický tento nemecký štýl, či jeho obdoba vo Francúzku pod názvom fauvizmus, v dielach tohto nitrianskeho maliara zrazu vyprchali. Zostala len technika – deformovaná realita, žiarivé farby, rýchle ťahy štetcom, ktoré na recipienta pôsobia až nesmierne živo a aktívne. Je to vyvolané najmä striedaním plôch s opozitnými farebnými odtieňmi. Beznádejnosť, pasivita, pochmúrnosť, všetky tieto primárne atribúty expresionistov či fauvistov zostali míle a míle vzdialené maľbe Petra Pauka.

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora