názov diela: Rajské Jablko
motív: Abstrakcia
technika: Olej
rok výroby: 2010
cena: 1 950,00 €
rozmery: 100 x 120 cm
poznámka: olej, akryl, plátno

Kocák Pietrocelli

Narodený:  1961, Čierna n./ Tisou Štúdium: Stredná umelecko - priemyslová škola, Košice, 1976 - 80, prof. V. Jeník, prof. E. Jeníková, VŠVU Bratislava, 1980 - 1987, absolvoval  na odd. Voľná grafika a knižná ilustrácia , prof. I . Rumanský.   Venuje sa voľnej grafike, ex libris, jeho doménou je technika suchá ihla, lept, mezzotinta, linoryt, drevore...
Pokračovanie...

Diela autora