Kocák Pietrocelli

Narodený:  1961, Čierna n./ Tisou

Štúdium:

Stredná umelecko - priemyslová škola, Košice, 1976 - 80, prof. V. Jeník, prof. E. Jeníková,

VŠVU Bratislava, 1980 - 1987, absolvoval  na odd. Voľná grafika a knižná ilustrácia , prof. I . Rumanský.

 

Venuje sa voľnej grafike, ex libris, jeho doménou je technika suchá ihla, lept, mezzotinta, linoryt, drevorez, maľba, fotografia, logotyp. 

Zberateľ japonskej a čínskej grafiky, ex libris a kaligrafie. Samouk japončiny.

 

Člen :

SVU - Slovenská výtvarná únia

PER SPEKTRUM - Spolok profesionálnych výtvarných umelcov - Prešov

DEG - nemecký spolok grafikov a zberateľov exlibris, Berlín, Nemecko

KIWA - Kyoto International. Woodcut Association, Kyoto, Japonsko

The Bookplate Society, Londýn, Anglicko

LAC - Letter Art Club, Hong Kong, Čína

Ukiyo - e Society, Tokyo, Japonsko

SJA - Society for Japanese Arts, Holandsko

 

Od roku 1989 - pedagóg na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra výtvarnej výchovy a umenia, prednáša grafiku, kresbu, dekoratívnu kompozíciu, písmo a základy kaligrafie.

 

 

Svoju tvorbu prezentoval na  30 samostatných výstavách doma, 13 v zahraničí, jeho diela boli vystavené na 35 kolektívnych výstavách doma  a na 82 medzinárodných výstavách v zahraničí.

 

Na výstavách a súťažiach získal niektoré ocenenia : 

Cena poroty - 1. Medzinárodné Bienále Ex libris - “Žena v umení”, Kyjev, Ukraina, 1993

Grand Prix - Medzinárodná súťaž Ex libris “Many religions - single god”, Kyjev, Ukraina, 1994

1. cena - Medzinárodné trienále akvarelu, Lučenec, 1995

Cena poroty - Medzinárodná výstava mladého umenia - “VOX HUMANA”, Ostrava, 1995

1. Cena - medzinárodná súťažná prehliadka Exlibris - “Lithuanian railways”, Vilnius, 1996

1. Cena - Medzinárodná výstava Ex libris - “Warsaviana ”, Varšava, Poľsko, 1996

Cena poroty - Medzin. Výstava Ex libris - Pantagruel”, Cuneo, Taliansko, 1996

1. Cena - Prvá slovenská výstava P. F. a exlibris, Rimavská Sobota, 1998

Medaila - Medzinárodná výstava Ex libris, Vilnius, Litva, 1997

Cena prezidenta - “CUPRUM” - medzin. výstava grafiky z medenej dosky, Lublin, Poľsko, 1997

Čestné uznanie - Medzinár. súťaž Ex libris “Joan Slavici”, Rumunsko, 1998

1. Cena - Medzinár. výstava grafiky “El Caliu”, Rumunsko, 1998

Čestné uznanie - Medzin. výstava  Exlibris “José Hernández”, Buenos Aires, Argentína, 1998

Čestné uznanie - Medzinár. výstava Exlibris “San Giorgio”, Villanova d´Albegna, Taliansko, 1998

Brondzová medaila - “prvá výstava grafiky”, Peking, Čína, 1998

Špeciálna cena - “CUPRUM VIII”, Bienále grafiky, Lublin, Poľsko, 1999

Vyznamenanie - Bienále grafiky, Ostrów Wielkopolski, PoľskoČestné uznanie - Bienále grafiky “Transplantácia srdca”, Lublin, Poľsko, 1999

Cena publika - Medzinár. výstava grafiky, Radio Luxembourg, Luxembursko, 1999

Award of Excellence - SPACE/Miniprint International, Seoul, Korea, 1999

Cena Rektora - Za umenie, Preovská univerzita, Prešov, 1999

Cena mesta Prešov - Za kultúru, Prešov, 1999

Čestné uznanie - Medzinár. Trienále galantnej grafiky a ex libris, Havírov, Česká republika, 2002

Nominácia - Bienále malej grafiky, Gliwice, Poľsko, 2003

Nominácia - Biennale Exlibris, Ostrów Wielkopolski, Poľsko 2004

II. Cena - Medzin. trienále erotickej grafiky, Havírov, Česká republika, 2005

Medal - Vyznamenanie, Bienále grafiky a exlibris, Ostrow Wielkopolski, Poľsko, 2007

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora