názov diela: Sensei
motív: Portrét
technika: Kombinovaná
rok výroby: 2007
cena: 448,20 €
poznámka: sádra, sumi, životná veľkosť, autoportrét

Kocák Pietrocelli

Narodený:  1961, Čierna n./ Tisou Štúdium: Stredná umelecko - priemyslová škola, Košice, 1976 - 80, prof. V. Jeník, prof. E. Jeníková, VŠVU Bratislava, 1980 - 1987, absolvoval  na odd. Voľná grafika a knižná ilustrácia , prof. I . Rumanský.   Venuje sa voľnej grafike, ex libris, jeho doménou je technika suchá ihla, lept, mezzotinta, linoryt, drevore...
Pokračovanie...

Diela autora