názov diela: Jing Jang
motív: Abstrakcia
technika: Pastel
cena: 80,00 €
rozmery: 50 x 50 cm
poznámka: priemer obrazu je 50 cm, maľba smrekolit

Čajko Igor

Narodil sa, žije a pracuje v Banskej Bystrici. V roku 1979 ukončil štúdium na pedagogickej fakulte kombináciu slovenčina – výtvarná výchova. Po štúdiách prešiel rôznymi zamestnaniami. Estetické cítenie ho vo voľných chvíľach vždy priťahovalo k výtvarnej činnosti. Kresba, maľba, modelovanie, drevorezba, fotografia. Jeho tvorba sa vyznačuje hlbokým vzťahom k prírode...
Pokračovanie...

Diela autora