názov diela: Dievča s kvietkom
technika: Pastel
cena: 216,00 €
rozmery: 52 x 39 cm
poznámka: replika od autora S. Čujkov. Pastel na smrekolite.

Čajko Igor

Narodil sa, žije a pracuje v Banskej Bystrici. V roku 1979 ukončil štúdium na pedagogickej fakulte kombináciu slovenčina – výtvarná výchova. Po štúdiách prešiel rôznymi zamestnaniami. Estetické cítenie ho vo voľných chvíľach vždy priťahovalo k výtvarnej činnosti. Kresba, maľba, modelovanie, drevorezba, fotografia. Jeho tvorba sa vyznačuje hlbokým vzťahom k prírode...
Pokračovanie...

Diela autora