Čajko Igor

Narodil sa, žije a pracuje v Banskej Bystrici.
V roku 1979 ukončil štúdium na pedagogickej fakulte kombináciu slovenčina – výtvarná výchova. Po štúdiách prešiel rôznymi zamestnaniami.
Estetické cítenie ho vo voľných chvíľach vždy priťahovalo k výtvarnej činnosti. Kresba, maľba, modelovanie, drevorezba, fotografia. Jeho tvorba sa vyznačuje hlbokým vzťahom k prírode a človeku. Citlivo pristupuje k výberu tém. Pri krajinomaľbe uprednostňuje realizmus. Dáva však dielam dramatickú pečať, tajuplnosť, ale i romantickosť. Cítiť v nich atmosféru, vťahuje diváka do deja. Venuje sa tiež zátišiam, portrétu, karikatúre. Roky sa venuje aj drevorezbe. Tu čerpá najmä zo salašníckej tematiky. Črpáky, soľničky, misky, pastierske a poľovnícke palice, drobné plastiky, reliéfy. V minulosti skúšal aj podmaľbu na skle, tiež so salašníckou tematikou.
Momentálne je zamestnaný ako umelecký maliar kulís v štátnej opere v Banskej Bystrici. Obrazy maľuje aj na objednávku podľa želaného motívu, predlohy, fotografie alebo inej požiadavky.

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora