názov diela: Prebudenie
motív: Krajina
technika: Olej
rok výroby: 2003
cena: 405,00 €
rozmery: 15 x 22 cm

Dubay Orest st.

  prof. Orest Dubay * 15. augusta 1919 vo Vyšnej Poľane,  + 2.októbra 2005 v Bratislave,  1939-43 štúdium na Oddelení kreslenia a maľovania na SVŠT v Bratislave, prof. J.Mudroch, M. Benka, M. Schurmann,  1949-84 pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave,  1962 - habilitoval na docenta,  1964 - menovaný za čestného člena Accademia Fiorentina delle arti del ...
Pokračovanie...

Diela autora