Dubay Orest st.

 

prof. Orest Dubay

* 15. augusta 1919 vo Vyšnej Poľane, 

+ 2.októbra 2005 v Bratislave, 

1939-43 štúdium na Oddelení kreslenia a maľovania

na SVŠT v Bratislave, prof. J.Mudroch, M. Benka, M. Schurmann, 

1949-84 pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, 

1962 - habilitoval na docenta, 

1964 - menovaný za čestného člena Accademia Fiorentina delle arti del disegno, 

1967 - menovaný na vysokoškolského profesora, 

1968-71 zvolený a vymenovaný za rektora VŠVU v Bratislave, 

1969 - udelený titul zaslúžilý umelec, 

1972 - čestným členom Accademie internazionale Tomasso Campanella v Ríme, 

         - získal Veľkú cenu na Bienále slovenskej garfiky v Banskej Bystrici, 

         - čestné uznanie na IBA v Lipsku, 

1977 - udelený titul národný umelec, 

1981 - cena ex aequo na výstave Súčasná slovenská grafika v Banskej Bystrici, 

 

Bol členom Klubu grafikov, spolku Hollar, Skupiny výtvarníkov 29. augusta, Klubu výtvarných umelcov a grafikov.

Venoval sa grafike, maľbe a tvorbe do architektúry. Jeho tvorba je charakteristická v cykloch drevorezov a rytín do umelej hmoty.

Je autor cyklov: In memoriam Tokajík (lino 1949), Sputnik (lino 1957), Pieseň života (lino 1958),

Čierne na bielom (drevorez 1958-9), Ľudia (lino 1959-60), Žiť (lino 1960-66), Stromy, Všedný deň, Nie, atď.

Mal viac ako 25 samostatných výstav doma a 11 v zahraničí. Získal 11 ocenení v súťažiach za grafiku doma a 2 v zahraničí.

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora