názov diela: Prosba
technika: Kresba
rok výroby: 2009
cena: 270,00 €
rozmery: 28 x 38 cm
poznámka: Ceruza na strukturovanom tvrdom papieri, bez rámu.

Dia Peter

Narodil som sa 20. Jula 1978 v Košiciach no celý život žijem v Prešove. Už od ranného detstva som mal sklony k umeniu a kresleniu, no život ma z čisté umeleckej drahý odklonil úplné iným smerom. Aj keď som sa zúčastňoval mnohých súťaži nemám umelecké vzdelanie a úroveň na akej som dnes som získal rokmi zbierania vlastných skúsenosti a chyb pri kreslení mojich prv&y...
Pokračovanie...

Diela autora