názov diela: Face1
motív: Portrét
technika: Olej
rok výroby: 2008
cena: 135,00 €
rozmery: 46 x 46 cm
poznámka: akrly-olej na plátne,

Pauko Peter

OSOBNÉ ÚDAJE Meno: Mgr. Peter Pauko Dátum narodenia: 22.6. 1982 VZDELANIE 09/2001 - 05/2006 UKF Nitra, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: výtvarná výchova pod vedením Karola Barona a Roberta Bielika PRAX 09/2004 - doteraz Pedagóg výtvarnej výchovy na SZUŠ Piaristická 2, Nitra VÝSTAVNÁ ČINOSŤ www.pauko.sk 12/2008 Kolektívna výstava ...
Pokračovanie...

Diela autora