názov diela: Dotyk mysle IV.
motív: Abstrakcia
technika: Olej
rok výroby: 2023
cena: 297,00 €
rozmery: 40 x 40 cm

Orest Dubay ml.

Akademický maliar Dubay Orest ml. sa narodil v Bratislave 13. apríla 1954. Tu študoval na Vysokej škole výtvarných umení odbor reštaurovanie u prof. Karla Veselého. Po ukončení štúdií sa venuje autorskej serigrafií, reštaurovaniu a tvorbe do architektúry. Od konca 80-tych sa systematicky venuje olejomaľbe, kde rozvíja prvky používané v grafike, neobmedzovaný pôvodnou technikou. V tom čase ho zaujali aj nové možnosti počítačovej grafiky. Spočiatku sú to čiernobiele kompozície kombinované so sieť...
Pokračovanie...

Diela autora