názov díla: Drevená bednička
motyv: Zátišie
technika: Olej
rok výroby: 2002
cena: 20 862 Kč
rozměry: 100 x 80 cm

Perfecký Boris

Boris Perfecký, narodený 12.10.1977 v Bratislave, je potomkom ukrajinského emigranta prof. Jevgenija Julianoviča Perfeckého, ktorý v rokoch 1921 až 1947 pôsobil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Výtvarná cesta Borisa Perfeckého sa začala na ĽŠU a pokračovala štúdiom na ŠÚV v Bratislave, kde študoval najskôr odbor Výstavníctvo a neskôr grafiku, čo viac vyhov...
Pokračování...

Díla autora