Bohdan Jelínek

BOHDAN JELÍNEK

 akademický maliar

narodený 20.09.1948 v Brne

 

V rokoch 1964 - 1968 študoval na Střední umělecko - průmyslové škole v Brne (prof. J. Coufal), v rokoch 1968 - 1974 na Akademii výtvarných umění v Prahe (prof. L. Čepelák). Po absolvovaní sa presťahoval na Slovensko a od roku 1975 pôsobí v Bratislave. Od roku 1990 je členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov. Zúčastňuje sa kolektívních výstav v Bratislave.  Venuje se voľnej malbe, úžitkovej grafike a konceptuálnemu umeniu. Vo svojich objektoch a inštaláciach anticipuje poznatky z najnovších výbojov súčasného umenia. Primárnu úlohu pri tom zohráva v jeho tvorbe koncept (idea) zbavený filozofických frázi zašifrovaných existencionálnich pocitov človeka končiaceho sa tisícročia a dôraz kladie na revoltujúcu sarkasticky podfarbenú  interpretáciu dnešného sveta.

V poslednom období ho inšpirujú tvary a farby kvetu. Tento motív zapracováva do svojich dieľ a prenáša do obrazu krásu a farby kvetu.

Spolupracuje s galériami Na Slovensku, v Čechách, v Nemecku. Žije a tvorí v Bratislave.

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora