Daniš Dušan

"Silu svojho diela nezakladám na tom, že viem kresliť alebo maľovať.To vedia mnohí. Ale dôležitejšie je že vidím jasnejšie,cítim hlbšie a som oveľa otvorenejší,než sú tí druhí..."

 Nar: 4.11.1954 vo Zvolene. Absolvoval SUPŠ Bratislava člen International Art Horizons New York. Prostredníctvom Arte Studio Pesaresi- Taliansko vystavoval: Praha, Nűrnberg, Regensburg, Ancona, Firenze, Roma, Milano, Bergamo, Padova, Mantova, Stockholm, Budapest, Paris, New York, Zűrich.

"To že žijem v permanentnej opozícii mi dáva právo konať, myslieť a tvoriť tak ako to cítim ja a nie tak, ako by si to želala väčšina..."

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora