Veľká Jarmila

Akad.mal. Jarmila Veľká nar.1953 v Bratislave.V rokoch 1971-1976 študovala na Akadémii krásnych umení v Krakove v ateliéri prof.Wlodzimierza Buczka – komornú maľbu a v ateliéri prof.Janiny Krauppe-Świderskej monumentálnu maľbu.Venuje sa maľbe a ilustrácií pre deti.Absolvovala množstvo medzinárodných maliarskych sympózií na Slovensku ako aj v zahraničí.Ako členka výboru SVVU pri SVÚ podieľa sa na organizačnej činnosti spolku.Usporiadala vyše 50 samostatných výstav nielen doma ale i v zahraničí a pravidelne sa zúčastňuje výstavných podujatí – v minulosti UBS a v súčastnosti SVVU. Vo svojej tvorbe používa „citáty“ renesančno-barokových majstrov v kombinácii abstraktných tvarov.Rozvíja tak prvky času a nadčasovosti.

Participation on the international workshops
1978 – Zarabie – Poľsko /Poland/
1987 – Vilnius – Litva /Lithuania/
1988 – Božency – Bulharsko / Bulgaria/
1999 – Snina – Slovensko /Slovakia/
1995 – 2003 – Mojmirovce – Slovensko /Slovakia/
2000 – Baľčik –Bulharsko /Bulgaria/

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora