Feňuš Pavol

Maliar a výtvarník Pavol Feňuš žije a tvorí v Prešove a blízkom okolí. V maliarskej tvorbe sa ,venuje olejomaľbe na plátno i na pevné podklady. Najviac ho však poznáme vďaka hodnotným akvarelom Jeho tvorba je rozsiahla, od krajinomaľby až po fantáziu prechádzajúcu do abstrakcie. Inšpiruje sa prírodnými krásami ako sú hory, kopce, lúky, potoky, kvetiny, obloha v rôznej dennej dobe a krajina v rôznom ročnom období. Najradšej maľuje jesennú krajinu, kedy lístie hrá farbami a tiež sviežu jarnú krajinu. Maľuje pre radosť s potrebou vyjadriť umeleckým spôsobom krásy sveta, ktoré vníma okolo seba.

Počas štúdií na VŠ Pedagogickej v Prešove sa začal výraznejšie výtvarne prejavovať. Formovali ho výtvarní pedagógovia - Akademickí maliari Sučka, Gaj, Hapák... Jeho výtvarný prejav sa zdokonaľoval aj počas pedagogickej práce v škole, kde bol okrem iných v priamom kontakte s výtvarníkmi Akademickým maliarom Kresilom, výtvarníkmi -Šalkom a Gumanom.a mnohými dalšími.

S výtvarným umením bol od r.2002 v stálom kontakte aj z dôvodu funkcie Vedúceho odboru Školstva v meste Prešov. Čas venovať sa výtvarnej tvorbe odoberali spoločenské funkcie a rodina. V súčasnosti je toho času viac nuž tvorí pre vlastné potešenie a aj pre potešenie iných.

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora