Sýkora Jaro

Narodil sa roku 1953 v Námestove. Vyštudoval strojárstvo, dlhé roky pracoval ako frézar a osobný vodič. Ako samouk sa fotografickej tvorbe venuje od roku 1975, intenzívne od roku 1987. Vzniká dlhoročný, zatiaľ neukončený cyklus o ľuďoch z oravských grúňov. nazvaný Ľudský príbeh. Od roku 1990 sa venuje iba fotografii, pracuje v oblasti reklamy vo voľnej tvorbe sa venuje dokumentu. Od roku 1993 pripája k „ľudskému príbehu" cyklus Deň dlhší ako život, v ktorom zachytáva ľudí z grúňov v starobincoch. Nasledujú cykly Topmodelka (vrcholné inscenované divadlo 95-ročnej modelky) a Narodil sa, aby umrel (dokument a inscenovaná fotografia zo života alkoholikov). Sýkorova tvorba získala mnohé ocenenia na fotografických súťažiach doma i v zahraničí, napríklad prvú cenu na SLOVÁK FOTO '92 v kategórii Príbeh, prvú cenu v súťaži denníka Pravda v kategórii Život okolo nás, cenu Zväzu slovenských fotografov, prvú cenu medzinárodnej súťaže AMFO 1995. Od roku 1993 je členom Fotoklubu Slovenského syndikátu novinárov. Žije a tvorí v Námestove na Orave. V roku 2006 bola vydaná publikácia, OBRAZY STAREJ ORAVY. Tato kniha bola v tom istom roku ocenená, ako najkrajšia kniha roka 2006

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora