Snopek Ladislav

Narodil sa 10.12.1919 v obci Mařatice okr. Uherské Hradiště , zomrel dňa 4. 10. 2010 v Bratislave.
1936 stáva sa kameňosochárskym učňom v Trnave
1938 -1942 študoval na Štátnej priemyselnej škole sochársko-kamenárskej v Hořiciach
1945 – 1949 študoval na akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. O.Španiela
1949 – 1950 asistent na AVU v Prahe
1950 – 1958 asistent na VŠVU v Bratislave v katedre monumentálneho sochárstva
1958 asistent na SVŠT v Bratislave
1960 Docent pre odbor modelovanie na SVŠT v Bratislave
1972 vedúci všeobecnej školy sochárskej na VŠVU v Bratislave vo funkcii profesora
1973 1.októbra menovaným riadnym profesorom a poverený vedením katedry sochárstva

Ceny a vyznamenania:

1960 Laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda za účasť na sochárskom dotvorení pamätníka na bratislavskom Slavíne
1962 Cena Cypriána Majerníka a Cena ministra národnej obrany za pamätník Kameň Jána Švermu na Ostredku v Nízkych Tatrách
1971 Cena ministra národnej obrany za pomník SNP v Martine, Cena Cypriána Majerníka za reťaz primátora hlavného mesta SSR Bratislavy.

- je slovenský sochár a medailér 20. storočia.

Bronzová plastika národného umelca Martina Benku

Najznámejšia pamätníková tvorba:

Pomník Dušana Jurkoviča
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
Rok odhalenia: 1973
Autori: ak. sochár Ladislav Snopek, ing.arch. Ján Svetlík
Pomník Ľudovíta Štúra
1967, bronz, výška 42 cm, majetok autora.
Pamätník francúzskym partizánom, ktorý stojí na vŕšku Zvonica (okolie Strečna)

Odhalený 29. augusta 1956. Pamätník z travertínu vytvorili sochári Ladislav Snopek a Ladislav Beisetzer.

Pod pamätníkom sa nachádza krypta, v ktorej sú uložené telesné pozostatky 24 partizánov. Každoročne koncom augusta sa pri pamätníku na Zvonici koná kladenie vencov za účasti členov diplomatického zboru a delegácií z Francúzska.

Výstavy

Od roku 1950 vystavuje Ladislav Snopek pravidelne na celoslovenských výstavách slovenského a čekoslovenského výtvarného umenia a zúčastňuje sa tematických súťaží so sochárskou problematikou rôzneho, no najmä monumentálneho typu a akcií medailérskych. Cesý rad jeho diel realizovaných v kontexte spoločenského dosahu výtvarného umenia vznikol na základe cien a odmien získaných v absolvovaných súťažiach. Individuálne výstavy usporiadal v roku 1962 (spolu s J. Nemčíkom v Čsl. kultúrnom stredisku v Sofii), v roku 1965 (Výber z diela v Krajovom divadle v Trnave), v roku 1966 (Súborné dielo vo výstavnej sieni ZSVU v Bratislave) a v roku 1967 (Výber z diela v Galérii Bratří Čapku v Prahe). V roku 1975 v Čsl. kultúrnom stredisku v Budapešti a Kecskeméthe (spolu s akad. sochárkou Ladislavou Snopkovou). V období, ktoré vymedzuje terajšia výstava, sa zúčastnil týchto výstav usporiadaných k významným politickým výročiam avýstav angažovaného umenia.
1971 Výstava k 50. výročiu založenia KSČ
1972 I. výstava angažovanej tvorby v Bratislave
1973 Výstava k 25. výročiu Februára v Jízdárni v Prahe
Výstava Československej medaily v Parížskej nincovni.
Výstava F. I. D. E. M. v Helsinkách (medaile)
1974 II. výstava angažovanej tvorby v Bratislave.
1973-1975 Výstavy Socha piešťansých parkov.
1974 Výstava k 30.výročiu SNP v Banskej Bystrici v Brne
Výstava Umělecká řemesla na Slovenku k 30. výročiu SNP v Prahe a v Brne.
1975 Výstava k 30. výročiu oslobodenia v Jízdárni v Prahe. Výstava socialistických krakín k 30. výročiu víťazstva nad fašizmom v Moskve, v Berlíne a v Prahe. Výstava F. I. D. E. M. v Krakove (medile)

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora