Kalický Eduardo

Akad.mal.Eduard Kalický sa narodil 14.8.1950 v Stupave. V rokoch 1976-1982 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, prof.J Chovan, E.Antalová, J.Matejka. Od roku 1982 tvorba v oblasti maĺby, grafiky, ilustrácie, nástennej maľby (interier - exterier) a reštaurovanie v slobodnom povolaní.

Vo svojich dielach oslavuje lásku, šťastie, hudbu, slobodu ducha ako zrkadlenie nad časom, úctu a vieru k pravde božej. Jeho vzťah ku krajine, divadlu, ale najmä k hudbe určil výtvarný program v maľbe a grafike. Štúdiom hudby a spoluprácou s hudobnými umelcami a hudobnými telesami - M.Lapšanským, prof. H.Albrechtom, J.Malovcom, P.Martinčekom, Musicou Aeternou, si rozšíril vlastný výtvarný program.

Samostatné výstavy:

 • 1984 - Hudba v maľbe (Stupava)
 • 1985 - Výber z tvorby (Bratislava)
 • 1986 - Hudobné impresie (Toronto, New Jersey)
 • 1989 - 3600H SAD (Trnava, Modra)
 • 1990 - Vianočné sekvencie (Bratislava)
 • 1991 - Hudobné sentenice (Piešťany)
 • 1992 - Výber z tvorby (Bardejov)
 • 1993 - Hudobné impresie (Dunajská streda, Piešťany)
 • 1994 - Vianočná (Bratislava)
 • 1999 - Vianočné impresie (Bratislava)
 • 2000 - Výber z tvorby (Parlamentka, Bratislava)
 • 2001 - Výstava (Parlament, Bratislava)
 • 2001 - Výstava (Fin-inter, Bratislava)
 • 2002 - Impresie v krajine (Krompachy)
 • 2003/2004 - Maiori, Roma, Murano (Italia)
 • 2004 - Capri, (Italia)
 • 2005 - Roma, Murano (Italia)

Kolektívne výstavy:

 • 1983 - Brány života (Bratislava)
 • 1984 - Človek dneška (Bratislava)
 • 1985 - Žena v umení (Bratislava, Praha)
 • 1986 - Mladá tvorba (Nitra, Trenčín, Wroclaw)
 • 1989 - Salón (Bratislava)
 • 1991 - Výstava umelcov ZSS (Dunajská streda)
 • 1993 - Salón ZSS (Hefner, Bratislava)
 • 1993 - Nová scéna UBS (Bratislava)
 • 1994 - Výstava UBS (Slov. rozhlas Bratislava)
 • 1995 - Výstava (Nová scéna, Bratislava)
 • 1996 - Výstava UBS (Slov. rozhlas Bratislava)
 • 1997 - Výstava UBS (Slov. rozhlas Bratislava)
 • 1998 - Výstava UBS (Slov. rozhlas Bratislava)
 • 1999 - Výstava ZSO (Trnava, Komárno)
 • 2000 - Jubilanti UBS (Bratislava)
 • 2001 - Výstava UBS (Slovenský rozhlas, Bratislava)
 • 2001 - Výstava UBS (Praha)
 • 2001/2002 - Fontana Danubia (Instituto Slovacco, Roma)
 • 2002 - Výstava ZSVÚZ (Trnava)

Ceny, ocenenia:

 • Prvá cena, maľba: Materstvo, Trnava 1987

Vybrané diela autora

» Všetky diela autora